Fler nyttigheter i ekologisk mat  

Forskningsrapporter har visat på att ekologiska livsmedel är nyttigare än konventionellt framställd mat. Ekologiskt framställd mjölk från kor som får gå ute och beta gräs, innehåller hela 64% mer omega 3 än vanlig mjölk. Även andra nyttiga fetter som linolsyra förekommer i större utsträckning i ekologisk mjölk, och även innehållet av antioxidanter är högre. Antioxidanter är ämnen som skyddar mot så kallad oxidativ stress, vilken skadar kroppens celler och kan leda till mutationer i bland annat DNA. Ett högre intag av antioxidanter kan därmed till viss mån skydda mot ett flertal sjukdomar, som till exempel hjärtkärlsjukdomar och cancer i mage och tarm.

A flock of chickens roam freely in a lush green paddock near Clarkefield in Victoria, Australia

Kött som kommer från ekologiskt uppfödda nötkreatur innehåller också mer omega 3, och mindre mättade fetter, än vad man finner i kött som fötts upp på vanligt vis. Orsaken anses bero på att djuren får mer näringsrikt foder, och därmed blir friskare och får en hälsosammare kroppssammansättning.

En stor studie med 50 000 deltagare visade på att personer som äter mycket ekologisk mat, löper lägre risk att bli överviktiga. Exakt varför ekologisk mat har den inverkan på konsumenterna är fortfarande oklart, men forskarna tror att det har att göra med avsaknaden av kemiska bekämpningsmedel. Kemikalierna har en lång rad negativa effekter på kroppen, och vid höga långtidsdoser kan de orsaka exempelvis Parkinsons sjukdom och leukemi bland barn. Det är främst de som arbetar med de kemiska bekämpningsmedlen, och därmed utsätts för höga doser under lång tid, som löper stor risk att drabbas av följdsjukdomar.

Faran är svårtydd

Samtidigt är forskningen inte entydig vad gäller de nivåer av kemikalier man kan finna i besprutade frukter och grönsaker, men några studier från senare år pekar på att de kan ha skadliga effekter även på konsumentnivå. Exempelvis kan kemiska bekämpningsmedel störa kroppens hormonproduktion, och leda till en hormonell obalans.

En stor utmaning för forskarna är att undersöka hur en blandning av olika lågdoskemikalier påverkar kroppen, eftersom den blandning man utsätts för skiljer sig åt från människa till människa. Det är mycket lättare att se på effekterna av enskilda kemikalier, men då blir istället den ”dosering” som testas missvisande eftersom den antagligen är högre än vad som förekommer i kroppen, och effekterna kan skilja sig åt beroende på om kemikalien agerar för sig själv eller tillsammans med något annat ämne. Det rekommenderas dock att man tar det säkra före det osäkra, och undviker besprutad mat.

Leave a Comment

mts_howto