Märkning av ekologisk mat

Vi lever i en tid där fler och fler börjar intressera sig för miljön och hållbar utveckling. Vi sopsorterar, använder oss av förnyelsebar energi och försöker minska matsvinnet. Men många vill också veta att deras mat produceras på rätt sätt, med omtanke för miljön, djuren och producenterna. När mat är ekologiskt märkt vet vi att metoderna för odling och uppfödning har reglerats med miljöhänsyn. Många ser positivt på detta då det innebär att mindre gifter släpps ut i naturen och vi som konsumenter slipper också få i oss dessa gifter när vi äter maten.

Olika typer av märkningar

Idag kan det ställas miljökrav vid upphandlingar av tjänster och produkter och det innebär att det blivit viktigt för många i livsmedelsbranschen att kunna erbjuda miljömärkt mat. KRAV-märkning har, i Sverige, blivit det vanligaste måttet på om en vara är framställd utifrån en ekologisk grund med krav på god djuromsorg och regler mot användning av skadliga kemikalier. Det så kallade EU-lövet visar att en vara anses följa en standard för ekologiska varor satt av EU´s egen kontrollmyndighet. Kraven är inte lika tuffa som om man vill ha en produkt som lever upp till KRAV-märkningen. Demeter-loggan kan man också hålla utkik efter. Det är en märkning som kan sägas garantera att ännu strängare regler efterföljs än de som gäller inom KRAV.

Varför ska man satsa på ekologisk mat?

Man kan ha olika uppfattning om hur viktigt det är med ekologisk mat. Det är viktigt att ta fram metoder som gör så att ekologisk mat kan framställas på ett så effektivt sätt att skördarna kan konkurrera med oreglerat jordbruk. Om efterfrågan på ekologiska produkter fortsätter att öka så kommer maten att kunna produceras med bättre ekonomiska marginaler och bli billigare för kunderna. Som läget är idag kan man dock diskutera om det är bäst att köpa en importerad ekologisk grönsak eller en närodlad produkt som inte är miljömärkt. Har du tänkt på att du även har inflytande över hur miljövänlig din tillagning av mat är? På sidan kolfilter.nu kan du läsa mer om hur du renar matoset.

Leave a Comment

mts_howto