Brygg din egen öl

De senaste åren har det blivit allt mer populärt att brygga sin egen öl hemma. Detta kan härledas till att vi idag gärna vill ha så mycket kunskap som möjligt kring vad vi stoppar i oss, men även för att många ser matlagning som en hobby. Nedan beskrivs kort hur du kan brygga din egen öl samt olika bryggmetoder.

Bryggmetoder

Om du vill börja med ölbryggning som amatör finns det tre olika bryggmetoder att läsa på om. De rangordnas efter stigande komplexitet:

1. Satsbryggning

Den enklaste metoden för att göra egen öl är satsbryggning, denna teknik passar nybörjaren som vill testa på ölbryggning utan att investera för mycket pengar i utrustning. Du kan köpa en komplett ölsats vilket kan vara bra första gångerna du brygger eftersom du får kompletta instruktioner till hur bryggningen ska gå till. Detta är även extra bra då du inte behöver räkna ut ett recept på egen hand. De ingredienser som behövs för en satsbryggning är: maltextrakt, humle, jäst och utrustning. Med utrustning innebär en stor kastrull som rymmer minst 12 L, slev, sil eller durkslag, jäshink på 30 L, jäsrör, hävert, rengöringsmedel, termometer, flaskor, kapsyler och kapsylpåsättare.

2. Delmäskning

Att använda sig av metoden delmäskning är lite mer utmanande än satsbryggning. Man skulle kunna säga att det är ett mellanting mellan satsbryggning och delmäskning. För att brygga enligt delmäskningstekniken behöver du följande ingredienser: maltextrakt, malt, humle och jäst. Här använder du dig alltså av mer malt, framförallt specialmalt. Detta för att ge ölen en fräschör och karaktär av malten. Utöver ingredienserna är det samma utrustning som behövs i delmäskning som i satsbryggning.

3. Helmäskning

Helmäskning är ett steg mer komplicerat än delmäskning, detta till största del för att det krävs betydligt större kärl än vid tidigare metoder. Annars är det samma ingredienser och utrustning som krävs för att brygga med helmäskning.

Bryggprocessen

  • Rengöring och sanitering

Att vara noggrann med rengöring och sanitering av kärl och miljö vid bryggning är av största vikt. Anledningen till detta är att jästen ska få jobba med ölen under jäsningen utan att störas av andra bakterier och vildjäster som finns naturligt i luften.

  • Mäskning

Enkelt förklarat innebär mäskning att det malda maltet löses i varmt vatten för att omvandla stärkelsen i malten till socker som gör att ölet kan jäsas av jästen.

  • Lakning

Att laka betyder att att hett vatten hälls över vörten för att allt socker ska sköljas ur.

  • Vörtkok

Här kokar du vörten i 60-90 minuter samtidigt som du tillsätter humle.

  • Kylning

Eftersom det finns en hög infektionsrisk vill man kyla ner ölet efter koket så fort som möjligt till en temperatur som är lagom för jästen.

  • Jäsning

Jäsningen är processen när jästen gör om sockret till alkohol och koldioxid. Det brukar oftast ta ca 4 veckor.

  • Tappning på flaska och fat

Tappa upp ölen på valfri flaska eller fat efter tycke och smak.

Leave a Comment

mts_howto