Ekolog – utbildning och yrke

För den som är intresserad av djur och natur är det helt rätt att läsa till ekolog. Utbildningen till ekolog ger en spännande och bred bas där möjligheterna är många. Jobbet är för den som vill arbeta för att bevara vår planet och göra miljön bättre. Fler och fler företag får upp ögonen för vad en ekolog kan bidra med och jobbmöjligheterna ökar hela tiden. Grundutbildningen är att läsa till biolog och man kan efter examen som välja att läsa vidare inom fler specifika områden. Det är populära utbildningar och konkurrensen om jobben är hård.

För att ha störst chans och möjlighet att komma in på utbildningarna är det bra att skriva högskoleprovet 2018. Det ökar markant chanserna till en plats på utbildningen. Det kan dock vara lätt att komma in på biologutbildningen beroende på den studiebakgrund man har. För att bli ekolog gäller det att ta sig vidare efter biologexamen, men jobbet som ekolog ger mycket bättre förutsättningar för att kunna skapa en bra grund för att hjälpa vår planet. Miljöfrågor blir bara större och viktigare och i framtiden kommer behovet av ekologer att öka när växthuseffekterna börjar sätt tydligare spår.

När det kommer till att jobba som ekolog går det även att välja att jobba som teoretisk ekolog. Jobbet går då i stora drag ut på att forska och undervisa. Det kan vara bra att lägga grunden genom att jobba några år på fältet innan man börjar jobba som teoretisk ekolog. Ett ämne som är hett just nu är övergödningen av Östersjön, det kallas limnologi när det handlar om vattnets ekologi.

Jobba inom kommunen eller hos ett privat företag

Många kommuner idag anställer ekologer. Kommunerna idag har sett värdet i att kunna bevara den natur och miljö som finns. En ekolog jobbar ofta med planeringen inför kommande projekt. Det gäller både vad gäller bebyggelse av nya vägar, bostadsområden och andra större projekt. Ekologernas viktigaste roll här är att se hur miljön, naturen och de små mikroorganismerna påverkas av bygget. De jobbar också med planeringen av kommunernas parker. Det är ett omväxlande jobb som kräver bra öga för små detaljer.

Det är inte bara kommuner som idag anställer ekologer i allt större omfattning. Många byggföretag har sett fördelarna med att ha en ekolog med i planeringsarbetet. För ekologer inom byggbranschen är jobbet ganska likt det på kommunerna då det gäller att kunna se hur bygget påverkar natur, djur och mikroorganismer.

Det finns idag ingen annan yrkesgrupp som kan berätta saker om naturen som få vet. Ekologer har under utbildningen lärt sig se sambanden i naturen i ett större perspektiv. Det är precis det som behövs i framtiden på både lokal och global nivå. Även om det idag är hård konkurrens om jobben kommer behovet att öka i framtiden. För både kommuner och företag blir det viktigare att värna om den natur och djurliv samt att behålla det vi har. Det är här ekologerna kommer att spela en viktig roll i framtiden.

Leave a Comment

mts_howto