Ekologisk odling bra för miljön

När man talar om fördelar med ekologisk mat nämns ofta hälsan, men den kanske största fördelen med ekologisk mat är egentligen fördelarna för miljön, till exempel i form av ökad biologisk mångfald, mindre GMO i världen och en långsiktigt positiv effekt på övergödningen.

En av de största miljövinsterna är dock renare vatten. Att odla på ekologiskt vis innebär ju som bekant att man inte använder kemiska bekämpningsmedel. Flera av dessa bekämpningsmedel är hormonstörande och skadliga för havslivet. Från åkern sprider sig kemikalierna till vattendrag, till regnvatten och till grundvatten. Detta vet man eftersom forskare har hittat rester från kemikalierna i dessa vatten – inklusive flera dricksvattentäkter. Det betyder att vi inte bara får tillbaka dessa bekämpningsmedel på våra grönsaker och på vår frukt, utan också i vattnet vi dricker. Om man väljer ekologiska grödor bidrar man till en minskad spridning av kemiska bekämpningsmedel.

Att handla ekologisk mat kan således vara ett bra sätt att kompensera för andra vanor man har som inte är lika bra för miljön, till exempel att borsta tänderna med eltandborste. Det är dock en vana som kan rättfärdigas med att det är mycket bra för tandhygienen, och så länge man använder sin eltandborste så länge som möjligt, och ser till att återvinna den på rätt sätt, kan man med andra ord borsta tänderna med gott samvete.

Leave a Comment

mts_howto