Många ser fördelarna med ekologiska livsmedel

Det finns många fördelar med ekologisk mat, både för enskilda individer och för samhället, i ett större perspektiv. Eftersom frågan om ekologisk odling är politisk är den också polariserad och  ibland kan man höra åsikter som är väldigt överdrivna, både för och emot ekologisk mat. I det här inlägget ska vi titta på några fördelar som är väl belagda. Ekologiska grönsaker har ofta en mer komplex sammansättning av näringsämnen än kommersiellt odlade grödor. Jorden är helt enkelt sammansatt på ett annat sätt. Det är dock svårt att generalisera kring näringsinnehåll eftersom ekologisk odling kan bedrivas på olika sätt.

Bra för svenska bönder

Efterfrågan på ekologiska livsmedelär stor och det bådar mycket gott för många av Sveriges bönder. När det gäller storskalig produktion av kommersiella grödor har vi i Sverige svårt att konkurrera med länderna runt medelhavet. Vi har helt enkelt inte tillräckligt många soltimmar för att det ska vara lönsamt att producera så mycket som möjligt till lägsta möjliga pris. Vi har även förbud mot många bekämpningsmedel som tyvärr används i andra länder. Ekologiska livsmedel av hög kvalitet är dock en nisch där vi kan hävda oss väl. Det innebär ofta även att maten är närproducerad. När det handlar om kött, är ekologiskt i regel en garant för att djuren fötts upp på ett bra sätt, utan onödig antibiotika.

Ekologiskt jordbruk är hållbart jordbruk

När samma gröda odlas storskaligt, år efter år, utarmas jorden på näringsämnen.Avocado and Quinoa Salad with Chia Seed Det gäller även när det tillsätts konstgödsel. Bönder som bedriver ekologiskt jordbruk har ofta ett kretslopp där djurspillning får berika jorden istället för att släppa ut koldioxid. Det förekommer också att man använder växter som binder kväve som en form av miljövänligt gröngödsel. Man säger ofta att ekologisk jordbruk ger mindre skördar men med tanke på hur mycket mat som kastas är det i dagsläget inte ett stort problem. Modernt ekologiskt jordbruk är dessutom en relativt ny företeelse och metoderna utvecklas ständigt i takt med att efterfrågan ökar.

Leave a Comment

mts_howto