Är allt ekologiskt bra?

Om man ska göra det väldigt enkelt för sig och dra till med en grov generalisering kan man säga att ekologiskt är bättre än oekologiskt, i de flesta sammanhang. Ekologiskt handlar helt enkelt om att en produkt framställts utifrån goda principer som syftar till hållbarhet och ekologisk mångfald utan att gifter kommit till användning. Frågan om vad som är bra och dåligt är dock ganska komplex och i det här inlägget ska vi titta lite närmare på hur man kan avgöra när en ekologisk vara kanske inte är det bästa alternativet.

Ekologiskt och närproducerat är inte samma sak

regeringen vill odla mer ekologiskt i Sverige och det är väldigt bra att staten gynnar denna positiva utveckling. Konventionell odling utarmar jordarna på näringsämnen och gör oss mer beroende av konstgödsel. Man ska dock vara medveten om att det är transporterna av matvaror som innebär störst negativ miljöpåverkan. Konventionellt odlade grönsaker och kött från stora producenter kan transporteras på ett kostnadseffektivt sätt som också innebär mindre utsläpp. Ibland står man också, som konsument, inför valet mellan en ekologisk vara från ett främmande land och samma vara framställd med konventionella metoder i ens närhet. Där är det inte helt säkert att det ekologiska valet det bästa för miljön. Om man kan välja artiklar som är både närproducerade och ekologiska har man dock gjort ett riktigt bra miljöval.

Ekologiskt är en framtidsfråga

Även om en ekologisk vara i vissa fall kan innebära mer negativ miljöpåverkan än ett alternativ som är konventionellt framställt kan det på sikt ändå vara bra att alltid välja ekologiskt. Det innebär att man ger sitt stöd till en industri som är ganska ung och där volymerna behöver öka för att klimatpåverkan vid transporter ska kunna minska från dagens nivåer. Idag sker en snabb utveckling inom miljötänkande i många branscher. powerbank med tryck är utmärkt till grön el och snart kommer förhoppningsvis ekologiska artiklar i butikerna vara mer klimatsmarta även avseende hur de transporterats till butikshyllan. Med större utbud får vi också bättre och mer miljöeffektiva logistiska lösningar när det gäller frakt och förvaring av ekologisk mat och andra ekologiska artiklar.

Leave a Comment

mts_howto