Friska grödor utan bekämpningsmedel

Jordbruket har en historia på tusentals år, och är en viktig förutsättning för att kunna försörja många människor. I Sverige odlar vi en rad olika grödor, bland annat spannmål, potatis, och oljeväxter. Dock har jordbruket också sina baksidor, och rester av kemiska bekämpningsmedel kan hittas i vårt vatten, i naturen och i våra kroppar. En möjlighet för att minska denna förekomst av syntetiskt framställda bekämpningsmedel är ekologisk odling. I ekologisk odling används varken kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel, och odlingen genomsyras av en strävan efter att använda naturresurserna på ett långsiktigt hållbart sätt.

Jordbruk i Sverige

Jordbruket har globalt en historia som sträcker sig årtusenden tillbaka i tiden, och att kunna bruka jorden blev en förutsättning för att kunna försörja fler människor. I Sverige odlas idag en mängd olika jordbruksgrödor. Vi odlar oljeväxter där rapsodlingen är dominerande, i synnerhet odlingen av höstraps. Varje år odlas också stora mängder potatis och stärkelsepotatis. Fem olika sädesslag odlas i form av vete, havre, korn, råg, och rågvete, där vete är det spannmål som odlas mest. Odlingen sker både konventionellt och ekologiskt, och såhär odlas ekologisk säd! Vete och till viss del råg är de vanligaste förekommande spannmålen i bröd, där råg främst används till knäckebröd. Korn, havre och rågvete blir i huvudsak till djurfoder.

Ekologisk odling – långsiktigt hållbar odling

Ekologisk odling innebär en strävan efter att använda våra naturresurser som vatten, energi och mark på ett hållbart sätt på lång sikt. I ekologisk odling används inte konstgödsel eller kemiska bekämpningsmedel, och frånvaron av dessa gör att den biologiska mångfalden och naturen i odlingarnas direkta närhet gynnas. Men detta handlar också om vår hälsa, idag hittas rester av kemiska bekämpningsmedel i både vårt grundvatten såväl som i våra barns urin och blodomlopp. Vårt behov av föda är inget vi kan kompromissa med, men det finns många anledningar till att odla på ett mer hållbart sätt för både oss människor, djur och natur.

Leave a Comment

mts_howto